Blockchain Ağları Güvenli Midir? Yeni Başlayanlar İçin Temel Rehber

  • Blockchain, belirli bir veritabanı türüdür.
  • Detayları gizleme şekli bakımından tipik bir veritabanından farklıdır. Blok zincirleri, verileri ondan sonra birbirine zincirlenen bloklar halinde depolar.
  • Yeni veriler geldikçe yeni bir bloğa girilir. Blok verilerle doldurulduktan sonrasında önceki bloğa zincirlenir, bu da verileri kronolojik sırayla birbirine zincirler.
  • Bir blok zincirinde değişik informasyon türleri depolanabilir. Sadece şimdiye kadarki en yaygın kullanım, işlemler için bir defter olarak kullanılmıştır.
  • Bitcoin’in durumunda, blok zinciri merkezi olmayan bir halde kullanılır, böylece tek bir şahıs yada grubun kontrolü yoktur. Bunun yerine, tüm kullanıcılar toplu olarak kontrolü elinde meblağ.
  • Merkezi olmayan blok zincirleri değişmezdir, bu da girilen verilerin geri döndürülemez olduğu anlamına gelir. Bitcoin için bu, işlemlerin kalıcı olarak kaydedildiği ve hepimiz tarafınca görüntülenebileceği anlamına gelir.

Blockchain Güvenli Mi?

Blockchain teknolojisi, güvenlik ve itimat mevzularını çeşitli şekillerde açıklar. İlk olarak, yeni bloklar daima doğrusal ve kronolojik olarak depolanır. Kısaca, daima blok zincirinin “sonuna” eklenirler. Bitcoin’in blok zincirine bakarsanız, her bloğun zincir üstünde “yükseklik” adında olan bir konumu bulunduğunu görürsünüz.

Blok zincirinin sonuna bir blok eklendikten sonrasında, çoğunluk bunu yapmak için bir düşünce birliğine varmadıkça geri dönerek bloğun içeriğini değişiklik yapmak fazlaca zor olsa gerek. Bunun sebebi, her bloğun, kendisinden önceki bloğun karması ve daha ilkin belirtilen süre damgası ile beraber kendi karmasını içermesidir. Karma kodlar, dijital detayları bir sayı ve harf dizisine dönüştüren bir matematik işlevi tarafınca oluşturulur. Bu bilgiler herhangi bir halde düzenlenirse, karma kod da değişmiş olur.

İşte bunun güvenlik için mühim olmasının sebebi şudur: Diyelim ki bir bilgisayar korsanı blok zincirini değişiklik yapmak ve Bitcoin’i herkesten çalmak istiyor. Kendi tek kopyalarını değiştirirlerse, artık öteki her insanın kopyasıyla uyumlu olmayacaktır.

Bu şekilde bir hack ile başarı göstermiş olmak, bilgisayar korsanının blok zincirinin kopyalarının %51’ini aynı anda denetim etmesini ve değiştirmesini gerektirmektedir. Böylece yeni kopyaları çoğunluk kopya ve dolayısıyla üstünde anlaşılan zincir haline gelecektir. Bu şekilde bir hücum, hem de, tüm blokları tekrardan yapmaları gerekeceğinden, çok büyük oranda para ve kaynak gerektirecektir şundan dolayı artık değişik süre damgalarına ve hash kodlarına haiz olacaklardır.

Bitcoin’in ağının boyutu ve ne kadar süratli büyümüş olduğu göz önüne alınırsa, bu şekilde bir başarıya ulaşmanın maliyeti muhtemelen fazlaca fazla olacaktır. Bu bir tek fazlaca pahalı olmakla kalmaz, hem de büyük olasılıkla sonuçsuz kalacaktır.

Blockchain Iyi mi Kullanılır?

Artık bildiğimiz benzer biçimde, Bitcoin’in blok zincirindeki bloklar, parasal işlemlerle ilgili verileri depolar. Sadece, blok zincirinin aslen öteki işlem türleri hakkında da veri depolamanın güvenilir bir yolu olduğu ortaya çıktı.

Halihazırda blockchain’i dahil eden bazı firmalar içinde Walmart, Pfizer, AIG, Siemens, Unilever ve bir takım ötekiler sayılabilir.

Blockchain kullanmak, markalara bir besin ürününün rotasını, her duraktan ve son olarak teslimatından itibaren seyretme kabiliyeti verir. Bir gıdanın kontamine olduğu tespit edilirse, her duraktan başlangıç ​​noktasına kadar izlenebilir. Bir tek bu değil, hem de bu firmalar artık temas halinde olabilecek öteki her şeyi görebiliyor ve probleminin fazlaca daha erken tanımlanmasına ve potansiyel olarak yaşam kurtarmasına izin veriyor. Bu, pratikte blok zincirlerinin bir örneğidir, sadece öteki birçok blok zinciri uygulama biçimleri de vardır.

Para Birimi Alanında Blockchain

Blockchain, Bitcoin benzer biçimde kripto para birimlerinin temelini oluşturur. ABD doları Federal Biriki tarafınca denetim edilmektedir. Bu merkezi otorite sistemi altında, bir kullanıcının verileri ve para birimi teknik olarak bankalarının yada hükümetlerinin kontrolü altındadır. Bir kullanıcının bankası saldırıya uğrarsa, müşterinin hususi detayları risk altındadır. Müşterinin bankası çökerse yada istikrarsız bir hükümetin olduğu bir ülkede yaşıyorsa, para biriminin kıymeti risk altında olabilir.

Blok zinciri, operasyonlarını bir bilgisayar ağına yayarak, Bitcoin ve öteki kripto para birimlerinin merkezi bir otoriteye gerek kalmadan çalışmasına olanak tanır. Bu bir tek riski azaltmakla kalmaz, hem de işlem ücretlerinin çoğunu da ortadan kaldırır.

Kripto para birimi cüzdanlarını tutum hesapları için yada bir ödeme aracı olarak kullanmak, bilhassa devlet kimliği olmayanlar için fazlaca önemlidir. Bazı ülkeler savaştan zarar görebilir yada kimlik tespiti sağlayacak gerçek altyapıdan yoksun hükümetler olabilir. Bu tür ülkelerin vatandaşlarının tutum yada aracılık hesaplarına erişimi olmayabilir ve bundan dolayı, serveti güvenli bir halde depolamanın bir yolu olmayabilir.

Sıhhat Hizmeti Alanında Blockchain

Sıhhat hizmeti sağlayıcıları, hastalarının tıbbi kayıtlarını güvenli bir halde saklamak için blok zincirinden yararlanabilir. Bir tıbbi kayıt oluşturulduğunda ve imzalandığında, hastalara kaydın değiştirilemeyeceğine dair kanıt ve itimat elde eden blok zincirine yazılabilir. Bu kişisel sıhhat kayıtları, hususi bir anahtarla blok zincirinde kodlanıp saklanabilir. Böylece bunlara yalnızca belirli kişiler tarafınca erişilebilir ve gizlilik sağlanır.

Akıllı Sözleşmeler

Bir akıllı sözleşme , kolaylaştırmak doğrulamak yada bir sözleşme anlaşması görüşme etmeye blockchain içine inşa edilebilir bir bilgisayar kodudur. Akıllı sözleşmeler, kullananların kabul etmiş olduğu bir takım şart altında çalışır. Bu koşullar karşılandığında, anlaşmanın şartları otomatikman yürütülür.

Mesela, potansiyel bir kiracının akıllı bir sözleşme kullanarak bir daire kiralamak isteyeceğini varsayalım. Ev sahibi, güvenlik depozitosunu ödediği anda kiracıya dairenin kapı kodunu vermeyi kabul eder. Hem kiracı hem de ev sahibi, anlaşmanın ilgili kısımlarını akıllı sözleşmeye gönderecek ve bu sözleşmenin başladığı tarihte güvenlik depozitosu için kapı kodunu tutacak ve otomatikman değiştirecektir. Ev sahibi kira evveliyatına kadar kapı kodunu sağlamazsa, akıllı sözleşme güvenlik teminatını iade eder. Bu, tipik olarak noter, üçüncü taraf arabulucu yada avukat kullanımıyla ilişkili ücret ve süreçleri ortadan kaldıracaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir