İsmail Hakkı Polat Kimdir?

Akademisyen İsmail Hakkı Polat, Eskişehir’de doğup büyüdü. Eskişehir Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonrasında 1989 senesinde ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kısmı’nden mezun oldu. Bu yazımızda İsmail H. Polat’ın ilk yılları, mühendislik yılları, akademi yılları ve kripto para sektörüne bakışını ele aldık. İyi okumalar!

İlk Yılları

Esasında lise yıllarında mimar olmak istediğini belirten Polat,  o yıllarda meslek seçimi mevzusunda bugünkü kadar bilgili olmadığını söyleyerek; tam anlamıyla istediği kısmı okumadığını belirtiyor. Bu sebeple üniversite sınavında kendi deyimiyle ‘puanı birazcık fazla kaçıran’ İsmail H. Polat, elektrik-elektronik mühendisliğine girmek durumunda kalıyor. Kısmı fazlaca sevmiş olarak okumadığını belirten Polat, meslek hayatına başlayınca orada almış olduğu eğitimin kıymetini fark etmeye başladığını da sözlerinde belirtiyor. Bu durumu kendisi şu şekilde ifade ediyor:

“Mühendisliğin analitik, planlayıcı ve uygulayıcı yönlerinin; bir tek ustalaşmış kariyerime değil hem de hayatımın öteki alanlarına da büyük katkısı oldu.”

 

Mühendislik Yılları

İsmail Polat, mesleki kariyerinin ilk yıllarında bir mühendis olarak deyim yerindeyse ‘işin mutfağında’ uzun seneler çalıştı. İlk işyeri olan ve askerlik görevini de yapmış olduğu Eskişehir Hava İkmal Bakım Merkezi’nde harp uçakları elektroniği üstüne araştırma-geliştirme ve operasyonel görevlerde bulunmuş oldu. Orada hem mesleki birikimini arttırdı hem de kamu kurumlarının işleyişine (devlet adabı) ilişkin mühim gözlem ve deneyimleri oldu, ki bunlar sonraki yıllarda hususi sektörde vazife yaparken kamu kurumlarıyla iş yapmış olduğu projelerde fazlaca işine yaradı.

Askerlik görevi sonrası İstanbul’da ilkin Siemens, sonrasında kısa bir süre Nortel-Türkiye ve derhal arkasından Ericsson’da çeşitli kademelerde vazife aldı. Bu kurumlarda da mesleki bilginin yanısıra fazlaca uluslu kurumların organizasyon ve iş yapma kültürünü de öğrendi. O dönemlerde yer almış olduğu çeşitli yurtdışı vazife ve projeler de, dünyaya bakışının değişmesinde mühim rol oynadı ve gerek iş odağı olan informasyon ve yazışma teknolojileri sektörünün gelişimi, gerekse de dünyanın doksanlı yıllardaki küreselleşme sürecini daha iyi anlayabilmesinde yararlı oldu.

Ericsson’da çalışırken Turkcell şebekesinin ilk kurulduğu yıllardı. Polat’ın vazife alanı ise mobil web şebekelerinin kuruluşu idi. İşe ilkin veri şebekesi altyapısından başladı. Sadece insanların cep telefonları üstünden veriyi iyi mi etkin kullanacaklarına ilişkin bir farkındalıkları olmadığını görmüş oldu. Ve bu farkındalık için ilk aşamada bu şebeke altyapısının üstüne bildiri, konum, tavsiye benzer biçimde platformlar; derhal sonrasında bunların da üstüne haber, müzik, oyun, söyleşi benzer biçimde uygulama ile içerikler icap ettiğini anlamış oldu.

 

 

Mevzuya bir tek bir telekom şebeke mühendisliği olarak değil, ötesinde bir platform-uygulama geliştirici ve bir içerik sağlayıcı ve hatta bir tüketici olarak daha fazlaca disiplinli bir bakış çerçevesinde çalışmamız icap ettiğini algı etti. Bu algı onun için fazlaca kıymetli bir aydınlanma oldu ve o günden beri her vakaya fazlaca taraflı bir gözle bakabilmeyi şiar edinmeye çalıştı.

O süreçte ilkin Ericsson, sonrasında da Turkcell’de çalıştığımız dönemde bilgi-iletişim teknolojileri ile medya sektörleri arasındaki yakınsama ve bunun dünyada yaratacağı köktencilik heyecanlı dönüşüm süreci de, bu fazlaca disiplinli bakış açısını pekiştirerek; yavaş yavaş bir kurum içinde sıkışmış bir çalışan/yönetici pozisyonundan daha özgür, özgür çalışan ve kendi işini kendi seçebilen bir araştırmacı konumuna sürüklendi. Bu zamanda ustalaşmış emek verme yaşamını bırakıp, kısa bir süre Bilkent Üniversitesi’nde devam etti sadece sonrasında artık kendisinin yuvası olarak görmüş olduğu Kadir Özgü Üniversitesi’nde vakalara disiplinlerarası yaklaşabilen yolculuğu başladı. Burada dünyanın çeşitli alanlardaki dönüşümünü araştırıp, bunu öğrenciler için ders ve projeye uyarlayan ve öğreten bir eğitimci olarak ilerledi.

Akademi Yılları

Bu dönüşümcü anlayışı, 2004 yılından bugüne dek tüm Kadir Özgü Üniversitesi yönetici ve akademisyenleriyle beraber anlamaya ve ortaya yeni çıkacak meslek ve beceri alanlarını da öğrencilere benimsetmeye çaba etmektedir. Bu bağlamda, 2004 yılından başlayarak ilkin medyadaki dönüşümü araştırıp öğretmeye başladığı süreçte 2009 senesinde Türkiye’nin ilk Yeni Medya Kısmı’nü kurdu. Ondan sonra ise, bu dönüşümün bir tek medyaya değil; tüm üretim, hizmet ve hatta toplumsal alanlara yayılmasını öngörerek Dijital Dönüşüm terimine odaklandı. Bu doğrultuda 2015 senesinde kurmuş oldukları Dijital Dönüşüm Derneği’nin kurucu başkanlığını yürüterek kurum ve kuruluşların etkin ve gereksinimlerine yönelik dijital dönüşüm yapabilmeleri için eğitim, seminerler vermeye ve çeşitli yürüyen projelerde mentorluk yapmış oldu ve halen halletmeye devam etmektedir.

2013 yılından itibaren ise tüm bu dönüşümlerin finalinin para ve finans sektöründe olacağı öngörüsüyle ilkin Bitcoin ve kriptoparalar, ondan sonra da blokzincir ve merkezsiz iş çözümleri üstüne odaklanmaya başladı. Bu mevzulara ilişkin 2 yıl ilkin açmış olduğu derste öğrencilere geleceğin para-finans hayatına ilişkin bir bakış ve esin vermeye çalışıyor.

Kripto Para Sektörüne Bakışı

Polat, Bitcoin-Blokzincir ile başlamış olan kriptopara sektörünün mevut iktisat ve finans işleyişini köktencilik şekilde dönüştüreceğini öngörüyor. Bu dönüşümün başladığını sadece burada takip edilmesi ihtiyaç duyulan dinamiklerin Bitcoin yada kriptoparaların fiyatlarındaki iniş-çıkışların değil, kriptopara ekosisteminde gelişen projelerin küresel para ve finans sektörlerini etkileme biçimi ve seviyesi olduğuna inanıyor. Bundan dolayı bu alanda kariyer fırsatları arayanların, kriptoparaların günlük hayatta iyi mi kullanım potansiyelleri olabileceğine ve bunun mevcut işleyişlerle karşılaştırmasını yapması icap ettiğini söylüyor.

Ek olarak devletlerin ve büyük şirketlerin kriptopara ve/yada blokzincir temelli çözümleri iyi mi ele aldıkları ve iyi mi hayata geçireceklerini de yakından izleyerek, buna yönelik kendi proje ve iş önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmanın bile garip bir kariyer kapısı açabileceğini ekliyor. Kriptopara ve merkezsiz iş çözümleri alanında fırsatın fazlaca ve bu alana yönelik informasyon ve becerinin oldukça azca bulunduğunu belirten Polat; geliştirilecek her çözümün yeni bir iş kapısını açabileceği bir fırsat döneminde bulunduğunu belirtiyor.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir