Risk Yönetimi Nedir? Yeni Başlayanlar İçin Temel Rehber

Risk Yönetimi Nedir?

Risk yönetimi, bir kuruluşun yada kişinin sermayesine ve kazançlarına yönelik tehditleri belirleme, değerlendirme ve denetim etme sürecidir . Bu tehditler yada riskler, finansal belirsizlik, yasal yükümlülükler, stratejik yönetim hataları, kazalar ve organik afetler dahil olmak suretiyle oldukca çeşitli kaynaklardan kaynaklanabilir. 

Her işletme ve müessese, firmanın parasına mal olabilecek yada kalıcı olarak kapanmasına niçin olabilecek beklenmedik, zararı dokunan vakalar riskiyle karşı karşıyadır. Risk yönetimi, kuruluşların ve kişilerin riskleri ve extra maliyetleri gerçekleşmeden ilkin en aza indirerek beklenmedik durumlara hazırlanmasına olanak tanır.

Risk Yönetiminin Önemi

Bir müessese ve biretsel bir yatırımcı, bir risk yönetimi planı uygulayarak ve meydana ulaşmadan önce çeşitli ihtimaller içinde riskleri yada vakaları göz önünde bulundurarak, paradan tutum edebilir ve geleceğini koruyabilir. Bunun sebebi, sağlam bir risk yönetimi planının, bir yatırımcının potansiyel tehditlerden kaçınmak, ortaya çıkmaları halinde etkilerini en aza indirmek ve neticelerle başa çıkmak için prosedürler oluşturmasına destek olmasıdır. Riski anlama ve denetim etme becerisi, kuruluşların iş kararlarında daha güvenli olmalarını sağlar. Ek olarak, bilhassa risk yönetimine odaklanan kuvvetli kurumsal yönetim ilkeleri, bir firmanın hedeflerine ulaşmasına destek olabilir.

Risk yönetiminin öteki mühim yararları şunları ihtiva eder:

 • Tüm personel ve müşteriler için güvenli ve emniyetli bir emek harcama ortamı yaratır.
 • Yasal sorumluluğu azaltırken ticari faaliyetlerin istikrarını artırır.
 • Hem şirkete hem de çevreye zararı dokunan olaylardan koruma sağlar.
 • İlgili tüm kişileri ve varlıkları ihtimaller içinde zararlardan korur.
 • Gereksiz primlerden tutum etmek için kuruluşun sigorta ihtiyaçlarının belirlenmesine destek sağlar.

Risk Yönetimi Stratejileri ve Süreçleri

Tüm risk yönetimi planları, genel risk yönetimi sürecini oluşturmak için bir araya gelen aynı adımları izler:

 • Bağlam oluşturun. Sürecin geri kalanının gerçekleşeceği koşulları anlayın. Riski değerlendirmek için kullanılacak kriterler de belirlenmeli ve analizin yapısı tanımlanmalıdır.
 • Risk tanımlaması. Şirket yada fert, belirli bir yatırım sürecini yada projesini negatif etkileyebilecek potansiyel riskleri belirler ve tanımlar.
 • Risk analizi. Belirli risk türleri belirlendikten sonrasında, kişiler vaya kurumlar bunların ortaya çıkma ihtimalini ve neticelerini belirler. Risk analizinin amacı, her bir hususi risk örneğini ve bunun yatırım projelerini ve hedeflerini iyi mi etkileyebileceğini daha iyi anlamaktır.
 • Risk değerlendirme. Risk sonrasında, riskin gerçekleşme olasılığının genel sonucu ile beraber belirlendikten sonrasında yeniden bir değerlendirilir. Yatırımcı sonrasında riskin kabul edilebilir olup olmadığına ve yatırımının risk iştahına gore risk almaya istekli olup olmadığına karar verebilir .
 • Risk azaltmaBu adımda, kişiler yada kuruluşlar en yüksek dereceli risklerini değerlendirir ve belirli risk kontrollerini kullanarak bu tarz şeyleri hafifletmek için bir plan geliştirir. Bu planlar, riskin gerçekleşmesi durumunda risk azaltma süreçlerini, risk önleme taktiklerini ve acil durum planlarını ihtiva eder.
 • Risk seyretmeAzaltma planının bir kısmı, yeni ve mevcut riskleri devamlı olarak seyretmek ve izlemek için hem riskleri hem de genel planı takip etmeyi ihtiva eder. Genel risk yönetimi süreci de buna gore gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir.
 • İletişim kurun ve danışın. İç ve dış paydaşlar, risk yönetimi sürecinin her uygun aşamasında ve bir tüm olarak süreçle ilgili olarak iletişime ve istişareye dahil edilmelidir.

Risk yönetimi stratejileri ek olarak aşağıdaki soruları cevaplamaya çalışmalıdır:

 1. Ne yanlış gidebilir? Hem işyerini bir tüm olarak hem de bireysel emek harcama olarak düşünün.
 2. Organizasyonu iyi mi etkileyecek? Olayın olasılığını ve tesirinin büyük mü yoksa ufak mü olacağını düşünün.
 3. Ne yapılabilir? Kaybı önlemek için hangi adımlar atılabilir? Bir yitik meydana gelirse ne yapılabilir?
 4. Bir şey olursa, müessese yada ben bunu iyi mi ödeyeceğim?

Risk Yönetiminin Sınırlamaları

Risk yönetimi firmalar ve bireysel yatırımcılar için son aşama yararlı bir uygulama olsa da, sınırlamaları da dikkate alınmalıdır. Bir model yada simülasyon oluşturmak benzer biçimde birçok risk analizi tekniği, büyük oranda veri toplamayı gerektirir. Bu kapsamlı veri toplama pahalı olabilir ve güvenilirliği güvence edilmez.

Ek olarak, durumun oldukca daha karmaşık gerçeklerini yansıtmak için kolay göstergeler kullanılırsa, karar verme süreçlerinde verilerin kullanımı fena sonuçlara haiz olabilir. Benzer şekilde, tüm proje süresince ufak bir yöne yönelik bir kararın benimsenmesi beklenmedik sonuçlara yol açabilir.

Öteki bir sınırlama, çözümleme uzmanlığı ve süre eksikliğidir. Şirket üstünde negatif tesir yaratabilecek vakaları simüle etmek için bilgisayar yazılım programları geliştirilmiştir. Uygun maliyetli olmakla beraber, bu karmaşık programlar, üretilen neticeleri doğru bir halde idrak etmek için kapsamlı becerilere ve bilgiye haiz eğitimli personel gerektirir. Riskleri belirlemek için geçmiş verileri çözümleme etmek de yüksek eğitimli personel gerektirir. Bu kişiler devamlı projeye atanmayabilir. Olsalar bile, tüm bulgularını toplamak için çoğu zaman kafi süre yoktur, bu yüzden çatışmalara niçin olur.

Öteki sınırlamalar şunları ihtiva eder:

 • Yanlış bir istikrar duygusu. Riske maruz kıymet önlemleri, gelecek yerine geçmişe odaklanır. Bu yüzden, işler ne kadar uzun süre sorunsuz giderse, durum o denli iyi görünür. Ne yazık ki, bu bir gerileme olasılığını da artırır.
 • Denetim yanılsaması. Risk modelleri, kuruluşlara yada kimselere her potansiyel riski ölçebilecekleri ve düzenleyebilecekleri mevzusunda yanlış bir inanç verebilir. Bu, bir kuruluşun yeni yada beklenmedik riskler olasılığını dikkatsizlik etmesine niçin olabilir. 
 • Büyük resmi görememek. Kümülatif riskin tam resmini görmek ve idrak etmek zor olsa gerek.
 • Risk yönetimi olgunlaşmamış. Bir kuruluşun yada kişinin risk yönetimi politikaları yeterince gelişmemiştir ve doğru değerlendirmeler yapmak için geçmişten yoksundur.

Risk Yönetimi Örnekleri

Risk yönetimine bir örnek, yeni bir yer açmakla ilişkili çeşitli riskleri tanımlayan bir işletme olabilir. Fazlaca fazla yaya trafiği olan ve bölgedeki benzer işletmelerden düşük rekabete haiz bölgeleri seçerek riskleri azaltabilirler.

Başka bir örnek, işlerinin tamamen hava durumuna bağlı bulunduğunu kabul eden bir açık hava eğlence parkı olabilir. Park, fena bir sürem olduğunda büyük bir finansal darbe riskini azaltmak için, devamlı olarak düşük harcamayı ve nakit rezervleri oluşturmayı seçebilir.

Gene başka bir örnek, hisse senedinin mühim seviyede düşebileceğini bilmelerine karşın, coşku verici yeni bir şirkette yüksek kıymetli hisse satın alan bir yatırımcı olabilir. Bu durumda, yatırımcı tehdide karşın satın alırken, kazanç potansiyelinin riskten ağır bastığını düşünerek risk kabulü gösterilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir