Varlık Dağıtımı ve Çeşitlendirmesi Nedir? Yeni Başlayanlar İçin Temel Rehber

Yatırım yapmakta yeni olsanız bile, sağlam yatırım yapmanın en temel ilkelerinden bazılarını aslına bakarsanız biliyor olabilirsiniz. Onları iyi mi öğrendik? Borsa ile hiçbir ilgisi olmayan basit, gerçek yaşam deneyimleriyle.

Mesela, sokak satıcılarının çoğu zaman şemsiye ve güneş gözlüğü benzer biçimde görünüşte alakasız ürünler sattığını fark ettiniz mi? Başlangıçta bu bizlere garip görünebilir. Sonuçta, bir şahıs her iki ürünü ne vakit aynı anda satın alır? Muhtemelen asla ve aslolan sorun de tam olarak bu. Sokak satıcıları, yağmur yağdığında şemsiye satmanın daha kolay sadece güneş gözlüğü satmanın daha zor bulunduğunu bilirler. Ve hava güneşli olduğunda da bunun tam tersi doğrudur. Satıcı, her iki ürünü de satarak – başka bir deyişle, ürün yelpazesini çeşitlendirerek – herhangi bir günde para yitirme riskini azaltabilir.

Bu mantıklıysa, varlık tahsisini ve çeşitlendirmeyi anlamaya mükemmel bir başlangıç ​​yaptık diyebiliriz.

Varlık Dağıtımı” terimi çoğu zaman sermayenin bir yatırım portföyü içinde iyi mi dağıtılması icap ettiğini belirleyen para yönetimi stratejisini tanımlamak için kullanılır. Tipik olarak bu, portföyün ne kadarının çeşitli varlık sınıflarına yada hisse senetleri, tahviller, emtia ve nakit benzer biçimde geniş yatırım türlerine dağıtılması icap ettiğini belirlemeyi ihtiva eder.

Varlık tahsisinin amacı, yatırım portföyünün getirisini en üst düzeye çıkarmak için yatırımların karışımını değişik varlık sınıflarına optimize etmektir. Belirli varlık sınıflarının ekonomik koşullara, piyasa güçlerine, hükümet politikasına ve siyasal etkiye bağlı olarak daha iyi yada daha fena performans gösterdiğini gösteren kanıtlar mevcuttur. Bir varlık tahsisi stratejisinin amacı, bu koşulları belirlemek ve kaynakları uygun şekilde tahsis etmektir.

Varlık dağıtımı ile yakından ilişkili bir kavram “çeşitlendirme” dir ve pratikte bu terimler çoğu zaman birbirinin yerine kullanılır. Bununla beraber, varlık tahsisi , esas olarak sermayenin değişik varlık sınıflarına dağıtılmasıyla ilgilidir. Mesela, tipik bir varlık tahsisi stratejisi, portföyünüzün

%50’sinin hisse senetlerine,

%30’unun tahvillere,

%10’unun emtialara ve

%10’unun nakit olması icap ettiğini dikte edebilir. Çeşitlendirme tipik olarak bu varlık sınıfları içinde ana para tahsisi ile ilişkilidir. Mesela, aynı portföyün hisse tahsisinde, yatırımlar

%50 büyük ana para hisse senetlerine,

%20 orta ölçekli hisse senetlerine,

%10 ufak ana para hisse senetlerine,

%10 internasyonal hisse senetlerine ve

%10 gelişmekte olan piyasa hisse senetlerine tahsis edilebilir. Çeşitlendirme terimi, varlıkların münferit varlık sınıfları içinde dağılımını ihtiva eder. Mevcut risk, genel portföyün varlık sınıfları içinde dağıtılırken bu sayede çeşitlendirme, her bir varlık sınıfı içindeki riski azaltır.

Varlık Dağıtımı Niçin Bu Kadar Önemlidir?

Bir portföy içinde değişik piyasa koşullarında yukarı ve aşağı hareket eden yatırım getirilerine haiz varlık kategorilerini dahil ederek, bir yatırımcı mühim kayıplara karşı koruma sağlayabilir. Tarihsel olarak, üç ana varlık kategorisinin getirileri aynı anda yukarı ve aşağı hareket etmemiştir. Bir varlık kategorisinin iyi performans göstermesine yol açan piyasa koşulları, çoğu zaman başka bir varlık kategorisinin averaj yada düşük getiri elde etmesine niçin olur.

Birden fazla varlık kategorisine yatırım yaparak, para yitirme riskini azaltırsınız ve portföyünüzün genel yatırım getirileri daha yumuşak bir ilerlemeye haiz olur. Bir varlık kategorisinin yatırım getirisi düşerse, o varlık kategorisindeki kayıplarınızı başka bir varlık kategorisinde daha iyi yatırım getirileriyle karşılayacak bir konumda olabilirsiniz.

Varlık Dağıtımının Zamanı

Varlık tahsisi stratejilerini bir risk yönetimi biçimi olarak kullanmak yeni bir kavram değildir. “Tüm yumurtalarınızı tek sepete koymama” fikri, çocukken öğrendiğimiz ve binlerce senedir mevcud bir şey. Gene de yatırım topluluğu içinde varlık tahsisi terimi yakın zamana kadar mevcut değildi. Çağdaş finans piyasalarının ortaya çıkmasından ilkin bile insanoğlu, kişinin varlıklarının arazisi, bir işletmenin mülkiyeti ve rezervler (nakit) benzer biçimde değişik sınıflara bölünmesi icap ettiğini anlamıştı. Yaşamın bir gerçeği olarak varlık tahsisi terimi, 20. yüzyılın ortalarına kadar nispeten değişmeden kaldı.

1952’de Harry Markowitz adlı Amerikalı bir ekonomist, Journal of Finance’de , yatırımları değişik getiri modelleriyle birleştirerek bir portföydeki oynaklığın azaltılmasını vurgulayan ilk matematiksel modeli geliştirdiği “Portföy Seçimi” başlıklı bir yazı yazdı. Bu yazı, “Çağdaş Portföy Teorisi” olarak malum portföy yönetiminde bir standart haline gelecek olan şeyin temelini oluşturdu.

Çağdaş Portföy Teorisi (MPT) Nedir?

Çağdaş Portföy Teorisi (MPT), portföy yöneticilerinin yatırım portföylerini oluşturma şekli üstünde mühim bir etkiye haizdir. MPT terimi oldukça basittir. Sadece, yatırımcının finansal piyasalar hakkında birkaç varsayımda bulunmasını gerektirir. Bunlara ek olarak, korelasyonu ve riski hesaplamak için kullanılan matematiksel denklemler birazcık karmaşık olabilir.

MPT’nin temel önermesi basittir: Değişik varlık sınıflarından yüksek korelasyonlu olmayan menkul kıymetleri bir araya getirerek portföyün oynaklığını azaltabilir ve riske uyarlanmış performansı artırabilir. Başka bir deyişle, ilişkilendirilmemiş varlıkları birleştirmek, en verimli portföyü – belirli bir risk miktarı için en yüksek getiriyi elde eden portföyü – üretecektir.

Kripto Varlık Portföyünde Çeşitlendirme

Teoride bu yöntemlerin arkasındaki prensipler kripto varlık portföyleri de ilgilendiriyor olsa da bu mevzuda ihtiyatlı olmak gerekir. Kripto varlık piyasası Bitcoinin fiyat hareketleriyle yüksek oranda korelasyon gösterir. Bu da çeşitlendirme yapmayı anlam ifade etmeyen hale getirir – yüksek korelasyon gösteren varlıklar arasından korelasyon göstermeyen varlıklar seçkisi iyi mi yapılabilir ki?

Kimi vakit bazı altcoinlerin Bitcoinle korelasyonu düşer ve dikkatli yatırımcılar bundan faydalanır. Fakat bu değişim geleneksel piyasalardaki benzer stratejiler benzer biçimde tutarlı şekilde uygulanabilecek kadar uzun sürmez.

Fakat piyasa olgunlaştığında bir kripto varlık portföyünde daha dizgesel bir çeşitlendirme yaklaşımının kullanılabilir olacağı varsayılabilir. Piyasanın ise o vakit gelene kadar alması ihtiyaç duyulan uzun bir yol vardır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir